Nieuws

  • De ouders van de leerlingen op onze school houden wij op de hoogte via de communicatie app ‘ClassDojo’.
  • Schoolfruit; Ook dit jaar zijn we ingeloot om mee te doen aan het Europese schoolfruit- en groenteprogramma. Het programma heeft als doel om;
    • De consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren.
    • Kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren.
    • De afzet van groente en fruit te bevorderen.

Deze doelstellingen sluiten mooi aan bij onze visie op de Gezonde School (zie schoolgids), we zijn daarom blij hier ook dit jaar aan mee te mogen doen!