Onderbouw

Op de Driesprong bestaat de onderbouw uit:
Groep 0 (peuterspeelzaal), groep 1-2 en groep 3.

Wanneer kinderen 2 jaar en 3 maanden zijn mogen zij starten in groep 0. In groep 0 leren de kinderen samen te spelen met leeftijdsgenoten en vertrouwen te ontwikkelen in andere mensen. Ook wordt er aandacht besteed aan de taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en creativiteit.

Vanaf 4 jaar stromen de kinderen door naar groep 1-2. Een speerpunt in de peuter- en kleutergroepen is de taalontwikkeling. Taal staat heel erg centraal. De kinderen krijgen vanaf groep 0 t/m groep 2 LOGO 3000 aangeboden in de klas. Ouders kunnen een keer per week ook les krijgen waardoor zij goed met hun kind kunnen oefenen.
Daarnaast komen de kinderen in aanraking met rijmen, letters en verhalen. De kinderen leren te vertellen in de kring en samen te spelen. Ook het tellen, de rekenbegrippen zoals meer-minder, kleuren en vormen komen aan bod.

Wanneer blijkt dat een leerling toe is aan materiaal van groep 3 wordt dit door de leerkracht in de groep aangeboden.

 

In groep 3 leren de kinderen lezen. Dit gebeurt met letters die gekoppeld zijn aan een woord. Hiervoor wordt de bekende methode Veilig Leren Lezen gebruikt.
Ook leren de kinderen de letters te schrijven. Bij rekenen worden de getallen t/m 20 en erbij en eraf sommen geleerd.

     

      

 

Door de nauwe samenwerking tussen deze groepen vinden er regelmatig activiteiten plaats die door alle onderbouwgroepen gezamenlijk worden gedaan. Een voorbeeld hiervan is de herfstwandeling. We gaan dan met groep 0 t/m groep 3 een herfstwandeling maken. Voor iedere groep zijn de doelen van deze wandeling anders, maar gezamenlijk maken we er een leuke ochtend van.