Ouderbetrokkenheid

De relatie met ouders vinden wij erg belangrijk. Wij betrekken ouders daarom zo veel mogelijk bij ons onderwijs. Bij de start van iedere schooljaar wordt samen met ouders vastgesteld wat wederzijdse verwachtingen zijn van het komende schooljaar en wie welke rol kan spelen in het verwezenlijken van die verwachtingen. Tweemaal per jaar vinden voortgangsgesprekken plaats, we bespreken dan met u als ouder hoe uw kind het doet op school. Tijdens dat gesprek gaat het niet alleen over onderwijsresultaten maar over de algehele ontwikkeling van het kind.

Naast de voortgangsgesprekken mag u van ons verwachten dat de leerkracht regelmatig contact heeft met u als ouder. U wordt op de hoogte gehouden via de ClassDoJo-app. Met deze app volgt u de activiteiten die in de klas georganiseerd worden, wordt u op de hoogte gebracht van schoolnieuws en kunt u individueel communiceren met de leerkracht. U kunt daarnaast alle schoolberichten vertalen naar uw eigen taal.