Bovenbouw

Wanneer de onderbouw is afgerond, gaat de leerling naar de bovenbouw. In de bovenbouw zitten de leerlingen die in groep 4 t/m 8 zitten.

Op de Driesprong zitten deze kinderen vaak in een heterogene stamgroep van ongeveer 20 leerlingen. In de klassen zitten meerdere leeftijden bij elkaar.
Op andere scholen zou dat al gauw een combinatiegroep worden genoemd, maar op de Driesprong is dat echt wat anders.

De leerlingen werken op een niveau dat goed bij hun niveau past. Een leerling van groep 4 die ook sterk is in bijvoorbeeld het vak rekenen, krijgt misschien wel leerstof van groep 5. Andersom werkt dat ook. Leerlingen die bijvoorbeeld qua leeftijd in groep 6 zitten, maar om allerlei redenen het werk van groep 5 maken, sluiten aan bij instructies op het eigen niveau. De leerling gaat hiervoor zelfs naar een andere groep om met kinderen die eenzelfde instructieniveau hebben samen les te krijgen. Toetsen worden ook op maat gemaakt. Zo voorkomen we dat onze leerlingen gefrustreerd of verveeld raken.
Om dat allemaal goed te kunnen organiseren, hebben de leerkrachten veel overleg met elkaar over de inhoud van ons onderwijs.

Hoe ziet de lesdag eruit in de bovenbouw?
Er wordt op niveau gewerkt aan een heleboel vakken: rekenen, lezen, taal en spelling wordt allemaal geleerd op een passend niveau. Muziek, dansen, sporten, wereldoriëntatie, tekenen, handvaardigheid, ICT vaardigheden zoals programmeren en soms zelfs koken wordt met de groep samen gedaan. Vanaf groep 7 komen ook de vakken Engels en verkeer erbij.

Alle leerlingen hebben verder een weektaak waarin taken staan die de leerlingen zelfstandig kunnen maken. Iedere dag zijn er werkperiodes gepland waarin de leerlingen aan die taken werken. Naast werken aan de eigen weektaak, kan er  in deze tijd ook nog gewerkt worden aan ander werk.
Wat er op de weektaak staat is voor iedereen anders. Het werk dat erop staat, past bij wat de leerling nog moet oefenen of waar uitdaging nodig is.

Deze manier van werken vraagt om een hele goede sfeer in de klas. Kinderen op de Driesprong voelen zich fijn, gezien en gehoord door de leerkrachten en leren rekening houden met elkaar en elkaars uniekheid.
Op veel verschillende manieren zorgen we ervoor dat iedereen zich prettig kan voelen in de klas. Het Taakspel spelen is bijvoorbeeld een manier om met elkaar te oefenen hoe we ons op school gedragen ten opzichte van elkaar maar ook ten opzichte van ons werk en de rust in de klas. Heldere en makkelijk te begrijpen regels worden geoefend. Successen worden met zijn allen gevierd.

Ben je nu nieuwsgierig geworden naar onze school? Kom dan zeker een keertje kijken. Iedereen die interesse heeft in de school mag een afspraak maken voor een rondleiding. We staan je graag te woord.