Over De Driesprong

SALTO-school de Driesprong is een kleine basisschool met ongeveer 95 leerlingen in de wijk Doornakkers-west.
De Driesprong valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO), Odysseuslaan 2, 5631 JM te Eindhoven, www.salto-eindhoven.nl.
Naast de naam van het bestuur, staan de letters SALTO ook voor Samen, Actief, Leren, Talenten, Ontwikkelen.

De Driesprong is een school waar iedereen welkom is. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een basis meekrijgen van en voor het leven. Daarbij hoort dat we op een prettige manier met elkaar omgaan. De Driesprong kenmerkt zich daarom door een prettig pedagogisch klimaat en leraren die benaderbaar zijn voor ouders en externen; zij zijn het gezicht van de school.

Wij richten ons op de kinderen in onze directe omgeving en streven naar optimale ontwikkeling van deze kinderen. Een fijne en rustige leeromgeving in de school is voor ons van groot belang, zo wordt een veilige omgeving gecreëerd, waarin gewenst gedrag benoemd wordt en voorbeeldgedrag zichtbaar is. Wij maken kinderen bewust van hun eigen gedrag. Kinderen worden positief benaderd en wij stimuleren een respectvolle omgang met elkaar. We kijken naar talenten van kinderen en leerkrachten en zetten deze actief in.

SALTO-school De Driesprong in Doornakkers West heeft ambitie, we hebben helder voor ogen waar we in de toekomst naar toe willen. Wij willen namelijk meer zijn dan een gewone school, wij willen een plek zijn waar kinderen hun talent kunnen ontdekken en waar de ontwikkeling van taal een belangrijk aandachtspunt is. Wij willen vooral een school zijn waar kinderen optimaal tot ontwikkeling komen, waar leraren, ouders en kinderen zich prettig voelen en samen als één team werken aan een betere toekomst voor de kinderen in onze wijk. Wij vinden het daarbij vanzelfsprekend dat elk kind recht heeft op goed onderwijs, ook als het leren niet vanzelf gaat zetten wij ons in voor die betere toekomst.

Om te groeien naar die toekomst werkt het team van de Driesprong hard aan de ontwikkeling van de school. Ondanks dat we trots zijn op de ontwikkeling van onze kinderen zien we nog voldoende aanknopingspunten tot verbetering, ons schoolplan staat in het teken van die ontwikkeling. Ons streven is onszelf constant te verbeteren, dat is terug te vinden in onze missie en visie.