Onze ++

Onze plussen ++ (positieve punten van onze school)

 

Op onze school:

+ Voelen kinderen zich welkom en hebben we oog voor uw kind.

+ Besteden we aandacht aan de thuistaal en afkomst van onze kinderen.

+ Leggen kinderen de basis voor het leven, niet alleen op gebied van leren maar ook als mens.

+ Leveren we maatwerk voor het individuele kind (we doen wat nodig is).

+ Nemen leerkrachten initiatief.

+ Zijn we constant in ontwikkeling.

+ Werken we samen met partners zoals andere scholen, kinderopvang, onderwijsspecialisten, jeugd en jongerenwerk en WijEindhoven.