Passend Onderwijs

Als school hebben we net als alle scholen de plicht profiel op te stellen voor het Passend Onderwijs, dit noemen we het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat beschreven hoe wij op SALTO-school De Driesprong Passend Onderwijs aan onze leerlingen aanbieden.

In dit document staat beschreven waar onze ambities liggen, wat onze krachten zijn, maar ook waar onze grens ligt wat betreft het Passend Onderwijs.