Spilcentrum

De Driesprong maakt onderdeel uit van Spilcentrum Tafelbergplein. Het doel van een SPIL-centrum is de ontwikkeling van kinderen van 2,5–12 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen. Indien gewenst kan het SPIL-centrum ondersteuning bieden aan u als ouder(s) bij de opvoeding van uw kind.

Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dat betekent dat er overleg is tussen de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw kind. Partners binnen het SPIL-centrum zijn: SALTOschool De Driesprong, Peuterspeelzaal Korein, Lumens in de buurt, GGD, Zuidzorg en WIJ Eindhoven. Deze partners overleggen in een breed SPIL-zorgteam.

Vanuit de gedachte “het beste doen voor kwetsbare kinderen” hebben wij onszelf tot uitdaging gesteld het SPIL-centrum door te ontwikkelen. We werken daarom steeds intensiever samen met andere partners uit de sectoren Zorg en Welzijn. Wij spreken ons nadrukkelijk uit tegen segregatie van kinderen met een ondersteuningsbehoefte maar juist voor meer inclusief onderwijs voor reguliere kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte. Wij richten ons op de wijk, de kinderen uit deze wijk en hun ouders. Wij omarmen hen en willen niets meer dan het beste voor onze kinderen echter; wij kunnen dat niet alleen! Onze opdracht luidt dan ook : “vanuit talent kijken naar kinderen en integraal zorgdragen voor een optimale ontwikkeling”.