Aanmelden leerlingen

Wanneer een kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, kan het toegelaten worden op de basisschool. Enige tijd voordat het kind op school komt, sturen we een welkomstkaart. Daarop staat vermeld in welke groep het kind geplaatst wordt en dat het meerdere dagdelen kan komen kennismaken met de nieuwe groep en de leerkracht(en). Het komt wel voor dat kinderen bij de start van het schooljaar niet meteen hele schooldagen aankunnen. In overleg met ouders wordt na de eerste schooldag bekeken of het verstandig is hun kind nog even voor halve dagen naar school te laten gaan. Het streven is dan om het kind zo spoedig mogelijk hele dagen naar school te laten gaan.

Ouders doen er verstandig aan om hun kind aan te melden ruim voordat het vier wordt. Als het kind drie jaar is geworden, kunnen de ouders reeds contact opnemen met de school voor een afspraak met de directeur van de school, Han Janssens.

Als een leerling van een andere school naar ons toe komt, wordt door de schoolleiding vooraf contact opgenomen met de vorige school. De vorige school stuurt een onderwijskundig rapport naar de Driesprong. Op die manier kunnen we de overgang zo soepel mogelijk laten verlopen.